1. Elektráreň 1 MW

  2. Solar PVE

Služby

 
 Ponúkame Vám nasledovné služby:
  • poradenstvo a návrhy fotovoltaických elektrární 
  • samotná výstavba fotovoltaických elektrární 
  • výroba komponentov na výstavbu fotovoltaických elektrární  
  • elektroinštalačné práce
  • elektrikárske práce všetkých rozsahov vrátane revíznych správ
  • výber a dodávky transformátorov pre energetické parky a solárne elektrárne
  • obchodná činnosť v oblasti železiarskeho tovaru - od klincov až po motorové píly